Учебен План – Сатън

uchenichka-1Методика

Работата с децата, които не могат да четат и пишат, е организирана с цел начална степен на ограмотяване: научаване на азбуката, краснопис, първи опити за четене.
Работата с пo-напредналите деца включва и работа по риторика, правопис и стилистика.учeиците се работи индивидуално, в зависимост от нивото на владение на родния език. Всяко едно дете минава на следващо ниво едва след като е усвоило настоящия материал. Това е особено важно за знанията, за самочувствието и увереността на децатa.


Учебен процес

Учебният процес се базира на програма, насочена към езиковото развитие на всяко дете, в съответствие с личния му ритъм. Тя включва занимания по български език и литература. Учебните материали са съобразени с изискванията на Министерство на образованието в България. Неразделна част от работата с учениците е и диктовката, както и тренировъчни упражнения по български език и краснопис.
Съставени и интерсени задачи в зависомост от желанията и възможностите на учениците.
С децата се работи индивидуално, в зависимост от степента на владеене на родния език. Играта е неотлъчна част от програмата за всички групи и възраст.


ПРОГРАМА ПО КЛАСОВЕ И ГРУПИ

Скъпи родители на малчуганите от нашето училище "Звънче" за ваше улеснение, публикуваме  програмите за всяка възрастова група деца. Те са правени специално по учебниците, одобрени от МОН и които ние използваме.
 Моля ако имате въпроси, може да ги задавате на нашия имейл,  който за Сатън е : zvanchesutton@gmail.com

uchebna-programa-zaglavka

КласПредметПрограмаПредметПрограмаПредметПрограма
Подготвителна Група Общообразователна програма Виж Програмата
1-ви Клас Родна Реч Виж Програмата   Роден КрайВиж Програмата
2-ри Клас Български език и литература Виж Програмата  
3-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   Човекът и ОбществотоВиж Програмата
4-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   Човекът и ОбществотоВиж Програмата
Прогимназиален Курс
5-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   История и ЦивилизацияВиж Програмата
6-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   История и ЦивилизацияВиж Програмата
7-ми Клас Български език и Литература Виж Програмата  
8-ми Клас Български език и Литература Виж Програмата  География и Икономика Виж Програмата
Гимназиален Курс  
9-ти Клас Български език Виж Програмата   ЛитератураВиж Програмата
10-ти Клас Български език Виж Програмата   ЛитератураВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
11-ти Клас Български език Виж Програмата   ЛитератураВиж ПрограматаИстория и ЦивилизацияВиж Програмата
12-ти Клас Български език Виж Програмата   ЛитератураВиж Програмата

Организация на обучението

График на обучението за 2017-2018 учебна година

График за учебното време за учебната година 2017/2018:

 • Начало на учебната година–09 септември 2017 г.
 • Край на учебната година – 30 юни 2018 г.
 • Втори учебен срок - 24 февруари 2017 г.

Ваканции:

 • Октомврийска - 28 октомври;
 • Коледна – 23 и 30 декември;
 • Февруарска - 17 февруари;
 • Великденска – 07 и 14 април
 • Юнска -  02 юни

Разпределение на учебното време:

 • Предучилищна група - 31 учебни седмици; 32 присъствени
 • Първи клас - 31 учебни седмици; 32 присъствени
 • Втори клас – 31 учебни седмици; 32 присъствени
 • Трети клас – 31 учебни седмици; 32 присъствени
 • Четвърти клас – 31 учебни седмици; 32 присъствени

Времетраене на учебните часове :

блок часове с 1 почивка от минимум 20 минути целеви игри, свързани с обучението между два астрономическа часа (наредба №10 на МОН от 1 септември 2016, Издадена от Министъра на образованието и науката)

 • Предучилищна група- 30 минути
 • първи клас – 30 минути
 • втори клас – 30 минути
 • трети клас – 35 минути
 • четвърти, пети, шести и седми до дванайсти клас – 35 минути.
 • четвърти, пети, шести, седми  и девети  клас – 35 минути.

КАЛЕНДАР ЗА Sutton Grammar School(1, 3, 4, 5, 6 и 7 до 12 клас). 0т 12 май до 30 юни училището е затворено за нас. Учениците се местят в църквата на 2 смени.


ИЗУЧАВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 • 1-ви клас - Родна реч; Роден край;
 • 2-ри клас - Български език и литература;
 • 3-ти клас - Български език и литература; Човекът и обществото;
 • 4-ти клас - Български език и литература; Човекът и обществото;
 • 5-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация;                                           География и икономика
 • 6-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация;
 • 7-ми клас - Български език и литература;
 • 8-ми клас - Български език и литература; География и икономика;
 • 9 клас - Български език и литература;
 • 10-ти клас - Български език и литература; География и икономика;
 • 11 клас - Български език и литература; История и цивилизация;
 • 12 клас - Български език и литература;

КУЛТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ:

 • Предучилищна група- 124 учебни часа годишно
 • Първи клас - 108,5 учебни часа годишно
 • Втори клас -108,5 учебни часа годишно
 • Трети клас – 108,5 учебни часа годишно
 • Четвърти клас – 108,5 учебни часа годишно
 • Пети клас - 102 учебни часа годишно
 • Шести клас - 102 учебни часа годишно
 • Седми клас - 102 учебни часа годишно
 • Осми клас - 102 учебни часа годишно
 • Девети клас - 72 учебни часа годишно
 • Десети клас - 72 учебни часа годишно
 • Единадесети клас - 72 учебни часа годишно
 • Дванадесети клас - 62 учебни часа годишно
 • Първи клас - 31 учебни часа годишно
 • Трети клас – 48 учебни часа годишно
 • Четвърти клас – 32 учебни часа годишно
 • Пети клас – 68 учебни часа годишно
 • Шести клас - 68 учебни часа годишно
 • Единадесети клас - 72 учебни часа годишно
 • Осми клас - 51 учебни часа годишно
 • Десети клас - 52 учебни часа годишно

 • Учебниците и учебните помагала

  Работи се с учебниците и учебните помагала на  издателство "Анубис" и "Булвест" по програма, одобрена от Министерството на образованието  и науката (МОН) за българските училища в  чужбина.

  Ако имате други въпроси моля не се колебайте да се свържете с нас!