„Карта на успеха“

Мотивационните подходи са от висока значимост в училищните процеси. Водени от това, всеки от екипа на училище  БУ,, Звънче” прилага различни стимули.

Преподавателите в 3- ти и 4- ти клас в Сърбитън създадоха „Карта на успеха“, като първоначалната идея бе да мотивира изпълнението на домашните работи и тази карта даде своя значителен принос. В последствие с настъпване на дистанционната форма на обучение тази година, стремежът към успех разшири своите граници, при които неминуемо да се отбележат и активностите на децата в учебните часове, прецизността и обхвата на изпълнението на задачите, както и цялостната им отдаденост в процеса на познание.

В този смисъл ние със задоволство споделяме, че по „Картата на успеха“ всеки един ученик има значителни заслуги.

Като признание за постиженията си третокласниците и четвъртокласниците получават грамоти, а целеустремените, които покриват постижения по всички показатели ще получат специална грамота и награда в края на учебната година.

Comments are closed.