Литературен клуб “БългарЧЕТА”

Тази учебна година през октомври Клуб ,,БългарЧЕТА” в
БУ ,, Звънче”-Сърбитън стартира едно начинание с идея за съхраняване и предаване на свещеното българско, чрез любов и интерес към българската книга и четенето.

В продължение и развитие на намеренията да се формира тази ценност в децата ни Клуб ,,БългарЧЕТА” прие това начинание като родолюбива кауза без цена и обяви, че приемът за книголюбци ще бъде свободен!

Считаме, че е важно да дадем шанс на всички, за които книгата е, или ще се превърне в ценност.

Ако желаете да сте част от нашата кауза, свържете се с нас на следните имейли:
Ренета Маринова- renetamarinova@ymail.com
Мария Ташева- mta6eva@gmail.com

Comments are closed.