НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8 ДО 12 КЛАС В БУ “ЗВЪНЧЕ”

Продължава кампанията за записване на нови ученици за учебната 2019-2020 година. Специално внимание искаме да обърнем на децата в гимназиален курс (от 8 до 12 клас). За тях годишната учебна такса е само £150.00. Ученици, които се самоиздържат, заплащат £50.00 годишна такса.

За онези ученици, които имат желание да получат удостоверение за завършен клас, но нямат възможност да посещават редовно учебните занятия, училището предлага и осъществява дистанционно обучение с виртуална класна стая и индивидуален план, по който ще се движим в зависимост от натовареността в английските училища и свободното време на учениците.

От тази година въвеждаме тестове на ДЕО - за ниво на владеене на Български език, което дава възможност на всички българчета, живеещи зад граница да влизат във висши учебни заведения по преференциялен начин. Повече подробности ще намерите на следния линк:

https://www.mon.bg/bg/100605

По-рано тази седмица стана яно, че ще се въведат нови възможности и улеснен прием във висше учебно заведение в България на ученици, обучаващи се в чужбина.

На пресконференция образователният министър Красимир Вълчев заяви, че сертификатът за владеене на български език за сънародниците ни чужбина ще се равнява на оценка от матурата. В момента ако липсва оценка по български език и литература в дипломата за средно образование и тя е балообразуваща, по решение Академичния съвет на висшето училище може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език с минималното ниво на трудност В2. След това резултатът се приравнява към „отличен“ (6.00).

Български ученици в чужбина ще могат да кандидатстват и с матура на езика от съответната образователна система, в която са се обучавали.

Ще бъде направена и онлайн платформа за кандидатстване от чужбина, за да бъде улеснен цялостният процес.

Повече подробности и цялата статия може да прочетете тук:

https://www.monitor.bg/bg/a/view/sertifikat-za-ezik-zamenja-maturata-za-bylgarite-v-chujbina-169755

Поздрави

Екипът на БУ "Звънче"

Comments are closed.