Нови възможности, свързани със сертифицирането на знанията по български език от Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) при СУ „Св. Климент Охридски”

Уважаеми ученици, родители, настойници и приятели на БУ „Звънче“,

 

Имаме удоволствието да Ви информираме за възможностите, свързани със сертифицирането на знанията по български език от Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) при СУ „Св. Климент Охридски”. Вече може да се явите на изпита и при нас.

От тази година полагането на изпит за получаване на сертификата на ДЕО открива нови възможности за нашите ученици от чужбина при кандидатстването им в български университети. Съгласно промените в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България вместо липсващата в дипломата оценка по български език и литература на тези ученици за балообразуваща се признава оценката от изпит за ниво В2. При това е необходимо езиковият тест да е „одитиран от европейска езикова организация, партньор на Съвета на Европа.” Тестът на ДЕО напълно отговаря на тези изисквания.

ДЕО-ИЧС провежда изпитите както в присъствена, така и в дистанционна форма, което създава много добри условия за сертифициране на всички желаещи ученици от чужбина.

Ето и още информация:

ДЕО-ИЧС над 10 години сертифицира нивото на владеене на българския език като чужд или втори език и издава съответното удостоверение. Тези сертификати са с международна валидност поради членството на ДЕО в AЛТЕ (Асоциация на европейските центрове за езиково тестиране).

AЛТЕ е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Организацията е изработила описанието на уменията по Общата европейска езикова рамка, по която се тестират езиковите знания в цяла Европа.

Приемането на всяка институция за пълноправен член на АЛТЕ и съответно международното признаване на езиковите й тестове е сложна многогодишна процедура, свързана с одитиране на тестовете и установяване на тяхното съответствие с европейските стандарти.

В периода 2007-2014 година стандартизираният тест на ДЕО по български език като чужд е преминал два успешни одита от АЛТЕ, в резултат на които е удостоен  двукратно със знака за качество AЛТЕ Q-mark. Този знак е признание и гаранция, че  тестът, както и процедурите по неговото създаване, администриране и оценяване са равностойни с тестовете на най-големите изпитни центрове в Европа.

Към момента пълноправните членове на АЛТЕ са 34 институции, като съществена част от тях са най-престижните европейски университети. За отбелязване е, че дори тестирането по т.нар. „големи езици” е пряко свързано с университетски звена. Така например сертифицирането по английски език от Cambridge English Assessment (Великобритания) води началото си от университета в Кеймбридж. Сертифицирането по испански език за сертификата DELE и в момента е съвместна дейност на Insituto Cervantes и  университета в гр. Перуджа.

Утвърдена европейска практика е тестирането по т.нар. „малки езици”, към които се отнася и българският, да се извършва от най-престижните университети в съответната страна, например:

- изпит по полски- създаден и администриран от Ягелонския университет в гр. Краков

- изпит по чешки- създаден и администриран от Карловия университет в гр.Прага

- изпит по словенски- създаден и администриран от университета в гр. Любляна

- изпит по италиански CELI- създаден и администриран от университета в гр. Перуджа

- изпит по румънски- създаден и администриран от университета в гр. Клуж

и много други.

Единственият пълноправен член на АЛТЕ от България  е  Департаментът за езиково обучение  към СУ «Св. Климент Охридски». Досега международно признатият сертификат на ДЕО са получили над 1800 души.

През 2017г. беше подписано споразумение между МОН и СУ «Св. Климент Охридски», което възлага на ДЕО-ИЧС сертифицирането на знанията по български език на учениците от българските училища зад граница. В изпълнение на това споразумение само за уч. 2017/2018г. дистанционно са изпитани над 40 ученици от български неделни училища в САЩ, Кипър и Гърция.

В допълнение Ви предлагаме линкове, на които може да си закупите учебник и работна тетрадка по български език за чужденци Стъпка по стъпка за ниво А2.

·         Учебник - https://www.amazon.com/Step-Bulgarian-Language-Culture-Foreigners/dp/1725074788/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1535365092&sr=1-6&keywords=sabeva

·         Работна тетрадка - https://www.amazon.com/Step-Bulgarian-language-foreigners-Workbook/dp/1725077868/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1535365092&sr=1-4&keywords=sabeva

·         Тук можете да видите и други учебни пособия за нива А1-В1+ https://www.amazon.com/-/e/B010SO6NNU

До края на година предстои да излезе и книга на учителя за ниво А1 с допълнителни работни листове, тестове и задачи за писане и говорене.

Надяваме се да Ви е полезна горната информация, а при необходимост винаги може да се свържете с нас.

 

Поздрави,

Екипът на „Звънче“

 

 

Comments are closed.