Учител на смесена паралелка от 5, 6 и 7 клас в училище "Звънче" - Сърбитън
по Български език и литература и История и цивилизация

  • Първоначално завършва Предучилищна педагогика в ПУИ Дупница
  • Дипломира се в СУ „Св. Климент Охридски“. специалност Българска филология.
  • Историята му е страст, Мъдростта е смисълът на живота му.
  • Има повече от 15 години педагогически опит като учител по български език и литература и История и цивилизация.