Казвам се Илиана Вълчева - Николова.

Учител по български език и литература от 1990 година.

Завършила съм   магистратура в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски " със специалност: български език и руски език.

Завършила съм бакалавърска степен по специална педагогика за деца със зрителни увреждания - тифлопедагогика в Софийски университет "Свети Климент Охридски".

В "Звънче" работя като учител по български език и литература ( преподавам Развитие на речта на 1-ви, 3-ти и 4-ти класове)

Имам специални интереси в методиката на преподаване на отношенията Мит -Фолклор - Литература.  Българското културно наследство и в частност българският фолклор, с това можем да  се гордеем и  е нужно да го съхраняваме и предаваме на модерните поколения.

Обичам децата и смятам, че училището е място,където те трябва да се чувстват щастливи и свободни да изразяват себе си и мнението си по всички вълнуващи ги въпроси - от теорията на Дарвин до Библията.

Подготвяла съм мои ученици за участие в литературни конкурси, в които са печелили награзи.

През 2005 година започнах участието си в проекта" Мечти и отбори" на Британски съвет , в резултат от работата по този проект съм съавтор на учебник  за свободноизбираема подготовка.

Интересувам се от спорт за деца със специални образователни потребности.