• С  гордост  нарича себе си учител по Български език и литература.
  • Завършва  Българска филология към университета “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив, където изучава разширено и Полски език към катедрата по Славянска филология в продължение на една година.
  • Професионална квалификация Английски език.
  • Във Великобритания защитава диплома за “Обучение и работа с деца  със специални нужди”!
  • Работи в Surrey County Council като “Двуезичен Учител за работа с деца с леки увреждания и специални нужди” и като доброволец към библиотеката в Merton Council.
  • Работата й като учител в Българското училище е от огромно значение за нея, както в професионален, така и в личен план.
  • В класните стаи не само се преподава родният български език и История на България, но се потдържат културата, националната гордост и дух.

margarita-dandarova-logo

Класен ръководител на 6 клас