• През юни 2006 година завършвам ПУ „Паисий Хилендарски“, Бакалавър, специалност : "Биология и химия" с професионална квалификация учител по биология и учител по химия.
 • През юни 2008 година завършвам ПУ „Паисий Хилендарски“, Магистър, специалност: „Биоразнообразие, екология и консервация”
 • През юни 2011 година завършвам Югозападен Университет „ Неофит Рилски” Благоевград, Магистър, специалност : „Философия и педагогика”
 • Работила съм в България като учител 2 години.
 • В Англия съм от 2011 година и съм работила като office assistant и като учител на 3 и 4 клас.
 • Динамична, отговорна, комуникативна, обичам да работя в екип.
 • Участвала съм в разработка на научен труд, които е публикуван и се използва в учебния процес.
 • Имам петгодишен опит като преподавател.
 • Работила съм 4 години като офис асистент. Имам много добри компютърни умения.
 • Обичам да работя с деца, а училището ми дава тази възможност.
 • Обичам професията си и се радвам, че имам възможност да я практикувам в училище.
 • Училището е място, където мога да предам знанията си, които съм предобила по време на обучението си.

Класен ръководител на 1 клас