ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪРБИТЪН

На 09 и 16 ноември 2019 г. в сградата на училището ще се провеждат събития, които не са обвързани с нашето. Столовата няма да може да се ползват от нас, затова няма да влизаме и през централния вход. След постъпило оплакване от управата на английското училище за предходната седмица, в която съще не се използваше главния вход, строго се забранява влизането през него и използването на тоалетните на втория етаж. Молим ви, да използвате тоалетната, която се намира на етажа на класните стаи, в които се помещава българското училище. При нарушение на забраната, ще ни бъде наложен санкция, а глобите ще бъдат събирани от нарушителите.

За целта, страничният вход, който се намира срещу портала на паркинга, ще бъде отворен. Това е малката врата с бялата алуминиева дограма. Ще ви помолим на 09 и 16 ноември 2019 г. да заведете детето си до класната стая и след това да го вземете отново от там след приключване на учебните занятия.

Танци за малки и големи ще има! Родители, както и досега, ще ви помолим да си заведете детето до стаята с народни танци. След приключване на репетициите, Вероника (хореографът на танцовите групи) ще придружи учениците до класните им стаи.

Ако решите да изчакате детето/децата си в училище, точно до този вход вдясно има стая с маси и мека мебел, където ви каним да се настаните удобно до приключване на учебните занятия.

Молим ви, по време на учебните занятия да няма струпвания на хора по коридора с класните стаи, за да не пречите на учебния процес и да не се разсейват учениците.

Предварително ви благодарим за разбирането и съдействието!

Поздрави

Екипът на БУ "Звънче"

Comments are closed.