Записване и Заплащане

Сметка на училището:
Santander Business Banking
Bulgarian Saturday School Zvanche
Sort code 090128   Account Number: 87985611

За ваше улеснение таксите за годината могат да бъдат внесени на  един път и на два пъти.  За 2 деца - таксите може да се разпределят на 3 пъти, по договорка.   

Ако имате затруднения, моля обяждайте ни се.

Учебниците и учебните тетрадки са осигурени от училището. Моля, отбележете:

Всички учебници се предоставят за ползване на децата безплатно, но в края на учебната година е необходимо те да бъдат върнати. Изключение правят учебниците за 1 клас и за предучилищната група.

Връщат се учебниците по Български език, Читанките, Литературите, Учебниците по История и по География. Моля пазете ги. На края на годината, молим да върнете чисти и запазени учебници, други ги ползват след вас. Подвързвайте ги, за да са чисти.

Може да заплащате сумите в брой, с чек или чрез интернет банкиране. Моля чекът да бъде нареден на Bulgarian Saturday School Zvanche Ltd.

На гърба на чека записвайте името на детето.

Когато превеждате парите по банков път напишете като отправка името и фамилията на детето.

Първите вноски да бъдат внесени най-късно до 22 октомври, вторите най-късно до 20  февруари.

Таксите за тази година се увеличават с £20, това се налага заради огромните размери на наемите, които плащаме и които се увеличават всяка година. Молим ви за разбиране  както следва:

            £ 270.00  на година за начален курс:

по £ 135.00  на вноска  на два пъти.

            £ 250.00  на годината за предучилищна група:

по £ 125.00 на вноска  на два пъти.

За второ дете ползвате 30% отстъпка, което означава, че сумата за годината е £ 175.00  за предучилищна възраст и £ 189.00 на година за начален курс. Трето дете, което имате,  учи при нас безплатно.

Ако имате 2 деца в предучилищната група, таксата за годината, с включеното намаление е £ 423.00 (т.е внасяте по £ 141.00 за всеки  срок,  ако изберете да платите таксата на 3 вноски).

Ако имате 2 деца, едно в предучилищната група и едно в горен курс, намалението се изчислява от по-високата сума, така общо за годината таксата става  £ 438.00 и вноските за срок са по £ 146.00, ако плащането е на 3 вноски.

Ако имате 2 деца и двете са в горен курс,  общо за годината таксата става £ 459.00 и вноските за срок са по £ 153.00, ако плащането е на 3 вноски.

За самотни родители отстъпката е 30 %. Таксата за годината за предучилищната група и за горен курс,  с намаленията са съответно £ 175.00 и £ 189.00. 

Учениците в гимназиялен етап - от 8 клас нагоре ще заплащат сумата от £120.oo на година ( това е намаление от 45% ) , а онези, които се издържат сами - по £50.00 на година.

Общата сума за две деца - едното в предучилищна група, другото от 8 клас нагоре е £369.00.

Oбщата сума за две деца - едно от 1 до 7 клас и едно от 8 клас нагоре е £390.00. 

Сумите може да бъде заплатени на 3 пъти, съответно по £ 123.00 или по  £ 130.00 на вноска.

Заплащането на танците от тази година ще бъде еднократно, в началото на годината, това се налага заради новото изискване от НАЕМОДАТЕЛИТЕ за предварителното заплащане на залите за танците, а ние за това и намаляваме драстично сумата.

Сумата за годината за едно дете ще е £60.00. За две деца сумата за годината е £90.00

Моля да внасяте сумите на време.

Обаждайте се, ако имате затруднения, защото при пресрочване на плащанията се начисляват лихви от 10 %, които системата начислява автоматично.

При закъснение повече от 2 месеца, лихвата става 20%.

 

 

Молим най любезно да спазвате сроковете за плащане!

От началото на септември започваме събирането на първите вноски за учебната година.

А преди да попълните формите за записване, отделете минута, за да се запознаете с училищния правилник  на Българско съботно училище "Звънче"


От посоченият формуляр отдолу можете да запишете вашето дете в нашето училище онлайн:

Изберете училище:

Трите имена на детето: (задължително)

Дата на раждане на детето:

Къде е родено (град, държава)

ЕГН на детето:

Английско училище, адрес и School Year:

Здравословна информация (алергия, астма, диетични изисквания, други):

Контакт при спешни случаи, различен от този на родителя/настойника (име и телефон):


Разрешение за снимане на малчугана и публикуване на снимките му в интернет страницата на нашето училище:

Интереси, умения, постижения на малчугана:

В кой клас или група искате да бъде детето ви:

Уточнение:

Моля споделете всичко, което мислите, че ние трябва да знаем за вашето дете:

Родител / настойник:

Вашият Адрес:

Вашият Email (задължително)

Вашият Телефон (задължително):

Удобно време, през което можем да говорим на спокойствие: