Записване и Заплащане

Сметка на училището:
Santander Business Banking
Bulgarian Saturday School Zvanche
Sort code 090128   Account Number: 87985611

 

Крйният срок за ЗАПИСВАНЕ на НОВИ ученици е 31 август 2021 г. След тази дата имената на всички новозаписани деца се слагат в списък с резерви на съответния клас по реда на получаване на онлайн формата.

В предучилищна група се записват ученици, които са навършили 4 години до 31 август 2021 г.

В 1 клас се записват/преминават ученици, които са НАВЪРШИЛИ 6 години до 31 август 2021 г. 

При записване на нов ученик се заплаща АДМИНИСТРАТИВНА такса, която е еднократна и не се връща:

 1. £30.00 за едно дете;
 2. £50.00 за две или повече деца.

 

Годишни такси:

 1. £270.00 на година за един ученик от подготвителната група (ПГ) до 7 клас включително, платена на един път;

1.1 £290.00 - при разсрочено плащане, т.е. 2 пъти по £145.00.

 

 1. За самотни родители с ниски доходи (при представяне на необходимите документи) отстъпката е 30 %:

2.1 £189.00 на година за един ученик от ПГ до 7 клас включително, платена на един път;

2.2 £200.00 - при разсрочено плащане, т.е. 2 пъти по £100.00.

2.3. £380.00 на година за 2 деца в училището, платена на един път (отнася се за деца във всички класове)

2.4  £402.00 - при разсрочено плащане, т.е 3 пъти по £134.00

 

 1. £150.00 на година за един ученик от 8 клас до 12 клас, платена на един път;

3.1 £170.00 – при разсрочено плащане, т.е 2 пъти по £85.00.

 

 1. £70.00 на година за един ученик, който се самоиздържа.

 

Отстъпки и разсрочени плащания:

 1. 30% отстъпка от годишната такса за второ дете;
 2. Безлпатно обучение за трето дете;
 3. £459.00 на година за 2 деца, които са в ПГ до 7 клас, платена на един път;
  • £480.00 – при разсрочено плащане, т.е 3 пъти по £160.00.

 

 1. £420.00 на година за 2 деца, едното от които е в ПГ до 7 клас, а другото е в 8 клас до 12 клас, платена на един път;
  • £441.00 – при разсрочено плащане, т.е 3 пъти по £147.00.

 

 1. £290.00 на година за 2 деца в 8 клас до 12 клас, платена на един път;
  • £320.00 – при разсрочено плащане, т.е 2 пъти по £160.00 или

3 пъти по £107.00.

 

Такса танци:

За ученици на БУ "Звънче", които посещават редовни учебни занятия:

 1. £90.00 на година за едно дете,  платена на един път;
  • £110.00 – при разсрочено плащане, т.е 2 пъти по £55.00
 1. £130.00 на година за 2 деца, платена на един път;
  • £150.00 - при разсрочено плащане, т.е 2 пъти по £75.00.

За деца, които не са ученици в БУ "Звънче":

 1. £130.00 на година за едно дете, платена на един път;
  • £150.00 - при разсрочено плащане, т.е 2 пъти по £75.00

Моля да внасяте сумите на време!

Уведомявайте ни своевременно, ако имате финансови затруднения, защото при пресрочване на плащанията се начисляват лихви:

 • 10% - при забавяне от 3 седмици;
 • 20% - при забавяне от 4 седмици.

 

Срокове за внасяне на таксите:

 1. Първа вноска- най-късно до 18.09.2020 г;
 2. Втора вноска- най-късно до 11.02.2021 г;
 3. Трета вноска (отнася се за родители, които имат 2, 3 или повече деца, записани в училището)- най-късно до 31.03.2021 г.

 

При извършване на плащане на годишните такси в графа Reference се вписва името на ученика и неговия клас. Заплащането за танците се извършва в отделен превод. В графа Reference се вписва името на ученика/dance.

Всички такси се внасят по сметката на училището като плащанията стават единствено чрез интернет банкиране.

От 2018 г. плащанията в брой са премахнати. Това  се налага от ФИНАНСОВИТЕ  и HEALTH and SAFETY регулации за училищата.

 

Плащания в брой (изключения):

 1. При записване на нов ученик на място в училището, се заплащат учебниците, в размер на £50.00 на комплект. Тази сума ще се приспадне от от общата годишна такса. След това ученикът получава комплект учебници;
 2. При предварителна уговорка с Директора на училището или с Главния учител за съответния филиал.

 

Учебници:

Всички учебници и учебни тетрадки са осигурени от училището и се предоставят за ползване на децата безплатно, но в края на учебната година е необходимо те да бъдат върнати.

Връщат се Читанките, Литературите, учебниците по Български език, История и География. Изключение правят учебниците от 1-ви клас и предучилищната група.

Молим Ви да ги запазите в добро състояние и в края на годината да ги върнете чисти и така, както вие бихте искали да ги получите, за да ги ползват и учениците след вас с удоволствие. Подвързвайте ги и не пишете в тях.

Моля, когато записвате дете в училище, във формуляра графа „УТОЧНЕНИЕ“ да упоменете за коя година записвате ученика- за текущата или за следващата.

 

 

Молим най любезно да спазвате сроковете за плащане! При забавяне начисляват лихви.

От началото на септември започваме събирането на първите вноски за учебната година.

А преди да попълните формите за записване, отделете минута, за да се запознаете с училищния правилник  на Българско съботно училище "Звънче"


На  посочения формуляр долу можете да запишете вашето дете в нашето училище онлайн, след което Ви молим най-любезно да заплатите административната такса от £30.00 (за едно дете) или £50.00 (за две и повече деца)  по банков път на сметката на нашето училище

Като отправка напишете Admin fees името и фамилията на детето Ви и кой клас е.

Използването на кирилица е задължително при попълване на формата.

Изберете училище:

Трите имена на детето: (задължително)

Дата на раждане на детето:

Къде е родено (град и държава)

Родител / настойник:

Вашият Адрес:

Вашият Email (задължително и различен от abv.bg)

Вашият Телефон (задължително):

Здравословна информация (алергия, астма, диетични изисквания, други):

Контакт при спешни случаи, различен от този на родителя/настойника (име и телефон):


Разрешение за снимане на Вашето дете и публикуване на снимките му в интернет страницата на нашето училище:

Интереси, умения, постижения на Вашето дете:

В кой клас или група искате да бъде детето Ви:

Уточнение (записвате детето си за текущата учебна година или за следващата - отнася се САМО за деца, записани след 1 март на текущата учебна година) ,

Моля споделете всичко, което мислите, че ние трябва да знаем за Вашето дете: