Записване и Заплащане

Сметка на училището:
Santander Business Banking
Bulgarian Saturday School Zvanche
Sort code 090128   Account Number: 87985611

Учебниците и учебните тетрадки са осигурени от училището. Моля, отбележете:

Всички учебници се предоставят за ползване на децата безплатно, но в края на учебната година е необходимо те да бъдат върнати в запазен вид.  Изключение правят учебниците от 1-ви клас и предучилищната група.

Връщат се Читанките, Литературите, учебниците по Български език, История и География. Молим Ви да ги запазите в добро състояние и в края на годината да ги върнете чисти и така, както вие бихте искали да ги получите, за да ги ползват и учениците след вас с удоволствие. Подвързвайте ги, за да са чисти и не пишете в тях!

НОВО И МНОГО ВАЖНО

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА НОВ УЧЕНИК се заплаща АДМИНИСТРАТИВНА такса от £30.00 - тя е еднократна и не се връща. За двама и за трима  ученика (когато са братчета и сестричета) е £50.00.

Сумите се плащат по сметката на училището, след като сте попълнили формата на записване и отправката е admin fees  и името и фамилията на детето.

Новозаписаните ученици получават учебниците си само при заплатена такса или минимално внесена сума от £40.00, която  се приспада от таксата за годината. 

От новата учебна година сумите в брой се премахват, това  се налага от ФИНАНСОВИТЕ регулации за училищата, както и заради HEALTH and SAFETY регулациите.

Плащанията в брой могат да стават само в краен случай, при предварителна уговорка с Директора на училището или с Главния учител за съответния филиал.

Плащанията стават само  чрез интернет банкиране.

Когато превеждате сумите по банков път, моля напишете като отправка името и фамилията на детето.

Първите вноски да бъдат внесени най-късно до 20 септември, вторите най-късно до 15  февруари, последните вноски (отнася се САМО ако имате 2, 3 или повече деца в училището) се внасят най-късно до 15 април.

Таксите са както следва:                               

  • £270.00 на година за децата от подготвителната група до 7 клас включително, ако платите на един път или 
  • £290.00 - при разсрочено плащане, т.е. на 2 пъти по £145.00

 За самотни родители отстъпката е 30 %. 

Таксата за годината от предучилищната група до 7 клас включително е £ 189.00 на година, ако платите на един път или

         £200.00 - при разсрочено плащане, т.е. на 2 пъти по £100.00 на вноска.

За второ дете  - отстъпката е  30%  от сумата за годината, а  трето дете при нас учи безплатно.

Ако имате 2 деца и двете са в ПГ до 7 клас,  то годишната такса, с изчисленото намаление за второ  дете е   £ 459.00, ако се внесе на един път,

а разсрочено на вноски e  £480.00, по £ 160.00, ако плащането е на 3 вноски.

Учениците в гимназиален етап - от 8 клас до 12 клас  ще заплащат сумата от £150.oo на година ( това е намаление от 45% ) , ако заплатят на един път или

£170.00 - на разсрочено плащане,   по £85.00 на две вноски,

Учениците, които се издържат сами - по £50.00 на година.

Oбщата сума за две деца - едно от 1 до 7 клас и едно от 8 клас до 12 клас е £420.00, ако заплатите на един път 

или  £441.00, ако заплатите на 3 вноски, съответно по £ 147.00 на вноска.

Общата сума за две деца от 8 клас до 12 клас е £300.00, ако платите на един път, 

а разсрочено плащане е £320.00, по £160.00, ако заплатите на 2 пъти или по £107.00 на вноска за 3 плащания.

Заплащането на танците от тази година ще бъде еднократно или при договорка на 2 пъти -  в началото на учебната  година и началото на февруари.

Сумата за годината за едно дете ще е £90.00. ако заплатите на един път и £110.00 - на разсрочено плащане - по £55.00  на 2 пъти.

За две деца сумата за годината е £125.00, ако я внесете на един път или

£146.00 - на разсрочено плащане - по £73.00 на 2 пъти.

Обадете ни се, ако сте самотен родител, за да направим отстъпка от заплащането.

Моля да внасяте сумите на време.

Обаждайте се, ако имате затруднения, защото при пресрочване на плащанията от един месец се начисляват лихви от 10%, които системата начислява автоматично.

При закъснение повече от 6 седмици, лихвата става 20%.

МОЛЯ КАТО ЗАПИСВАТЕ ДЕТЕ ЗА УЧИЛИЩЕ, В ГРАФА УТОЧНЕНИЕ УПОМЕНЕТЕ ЗА КОЯ ГОДИНА ЗАПИСВАТЕ УЧЕНИКА - ЗА ТЕКУЩА ИЛИ ЗА СЛЕДВАЩА УЧЕБНА ГОДИНА.

 

Молим най любезно да спазвате сроковете за плащане! При забавяне от 3 седмици се заплащат лихви от 10%

При забавяне повече от 3 седмици се заплащат лихви от 20 %

От началото на септември започваме събирането на първите вноски за учебната година.

А преди да попълните формите за записване, отделете минута, за да се запознаете с училищния правилник  на Българско съботно училище "Звънче"


На  посочения формуляр долу можете да запишете вашето дете в нашето училище онлайн, след което Ви молим най-любезно да заплатите административната такса от £30.00 (за едно дете) или £50.00 (за две и повече деца)  по банков път на сметката на нашето училище

Като отправка напишете Admin fees името и фамилията на детето Ви и кой клас е.

Изберете училище:

Трите имена на детето: (задължително)

Дата на раждане на детето:

Къде е родено (град, държава)

ЕГН на детето:

Английско училище, адрес и School Year:

Здравословна информация (алергия, астма, диетични изисквания, други):

Контакт при спешни случаи, различен от този на родителя/настойника (име и телефон):


Разрешение за снимане на малчугана и публикуване на снимките му в интернет страницата на нашето училище:

Интереси, умения, постижения на малчугана:

В кой клас или група искате да бъде детето ви:

Уточнение:

Моля споделете всичко, което мислите, че ние трябва да знаем за вашето дете:

Родител / настойник:

Вашият Адрес:

Вашият Email (задължително)

Вашият Телефон (задължително):

Удобно време, през което можем да говорим на спокойствие: