Учебен План – Сатън

uchenichka-1Методика

Работата с децата, които не могат да четат и пишат, е организирана с цел начална степен на ограмотяване: научаване на азбуката, краснопис, първи опити за четене.
Работата с пo-напредналите деца включва и работа по риторика, правопис и стилистика.учeиците се работи индивидуално, в зависимост от нивото на владение на родния език. Всяко едно дете минава на следващо ниво едва след като е усвоило настоящия материал. Това е особено важно за знанията, за самочувствието и увереността на децатa.


Учебен процес

Учебният процес се базира на програма, насочена към езиковото развитие на всяко дете, в съответствие с личния му ритъм. Тя включва занимания по български език и литература. Учебните материали са съобразени с изискванията на Министерство на образованието в България. Неразделна част от работата с учениците е и диктовката, както и тренировъчни упражнения по български език и краснопис.
Съставени и интерсени задачи в зависомост от желанията и възможностите на учениците.
С децата се работи индивидуално, в зависимост от степента на владеене на родния език. Играта е неотлъчна част от програмата за всички групи и възраст.


ПРОГРАМА ПО КЛАСОВЕ И ГРУПИ

Скъпи родители на малчуганите от нашето училище "Звънче", за ваше улеснение публикуваме  програмите за всяка възрастова група деца. Те са правени специално по учебниците, одобрени от МОН и които ние използваме.
Моля ако имате въпроси, може да ги задавате на нашия имейл,  който за Сатън е : zvanchesutton@gmail.com

uchebna-programa-zaglavka

КласПредметПрограмаПредметПрограмаПредметПрограма
Подготвителна Група Общообразователна програма Виж Програмата
1-ви Клас Български език и литература Виж Програмата  РодинознаниеВиж Програмата
2-ри Клас Български език и литература Виж Програмата  Родинознание Виж Програмата
3-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   Човекът и ОбществотоВиж Програмата
4-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   Човекът и ОбществотоВиж Програмата
Прогимназиален Курс
5-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   История и ЦивилизацияВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
6-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата   История и ЦивилизацияВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
7-ми Клас Български език и Литература Виж Програмата  История и ЦивилизацияВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
8-ми Клас Български език и Литература Виж Програмата  История и Цивилизация Виж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
Гимназиален Курс  
9-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата  История и ЦивилизацияВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
10-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата  История и ЦивилизацияВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
11-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата  История и ЦивилизацияВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата
12-ти Клас Български език и Литература Виж Програмата  История и ЦивилизацияВиж ПрограматаГеография и ИкономикаВиж Програмата

Организация на обучението

График на обучението за 2023-2024 учебна година

 • Начало на учебната година - 9 септември 2022 г.
 • Край на учебната година - 29 юни 2024 г.
 • Втори учебен срок - 3 февруари 2024 г.

Ваканции:

 • Октомврийска - 28 октомври;
 • Коледна - 16 декември, 23 декември и 30 декември;
 • Февруарска - 17 февруари;
 • Великденска - 30 март, 6 април и 13 април;
 • Юнска - 1 юни.

Онлайн часове:

 • 2 декември 2023 г. (предучилищна група)
 • 6 януари 2024 г.
 • 3 февруари 2024 . (предучилищна група)

Разпределение на учебното време:

 • Предучилищна група - 34 учебни седмици;
 • Първи клас - 34 учебни седмици;
 • Втори клас – 34 учебни седмици;
 • Трети клас – 34 учебни седмици;
 • Четвърти клас – 34 учебни седмици;
 • Пети до дванадесети клас- 34 учебни седмици;

Времетраене на учебните часове :

Блок часове с 1 почивка от минимум 20 минути целеви игри, свързани с обучението между два астрономическа часа (наредба №10 на МОН от 1 септември 2016, Издадена от Министъра на образованието и науката)

 • Предучилищна група - 30 минути
 • първи клас - 30 минути
 • втори клас - 30 минути
 • трети - дванадесети клас - 35 минути

КАЛЕНДАР за Trinity Church за ученици от предучилищна група

КАЛЕНДАР за Sutton College за ученици от 1 до 4 клас

КАЛЕНДАР за Harris Academy Sutton за учениците от 5 до 12 клас


ИЗУЧАВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 • предучилищна група - Български език и литература;
 • 1-ви клас - Български език и литература; Родинознание;
 • 2-ри клас - Български език и литература; Родинознание;
 • 3-ти клас - Български език и литература; Човекът и обществото;
 • 4-ти клас - Български език и литература; Човекът и обществото;
 • 5-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;
 • 6-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;
 • 7-ми клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;
 • 8-ми клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;
 • 9-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;
 • 10-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;
 • 11-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;
 • 12-ти клас - Български език и литература; История и цивилизация; География и икономика;

КУЛТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ:

 • Предучилищна група- 124 учебни часа годишно
 • Първи клас - 119 учебни часа годишно
 • Втори клас -119 учебни часа годишно
 • Трети клас - 119 учебни часа годишно
 • Четвърти клас - 119 учебни часа годишно
 • Пети клас - 119 учебни часа годишно
 • Шести клас - 119 учебни часа годишно
 • Седми клас - 119 учебни часа годишно
 • Осми клас - 90 учебни часа годишно
 • Девети клас - 90 учебни часа годишно
 • Десети клас - 90 учебни часа годишно
 • Единадесети клас - 72 учебни часа годишно
 • Дванадесети клас - 62 учебни часа годишно
 • Първи клас - 34 учебни часа годишно
 • Втори клас - 34 учебни часа годишно
 • Трети клас - 34 учебни часа годишно
 • Четвърти клас - 34 учебни часа годишно
 • Пети клас - 34 учебни часа годишно
 • Шести клас - 34 учебни часа годишно
 • Седми клас - 34 учебни часа годишно
 • Осми клас - 20 учебни часа годишно
 • Девети клас - 20 учебни часа годишно
 • Десети клас - 20 учебни часа годишно
 • Единадесети клас - 20 учебни часа годишно
 • Дванадесети клас - 20 учебни часа годишно
 • Пет клас - 34 учебни часа годишно
 • Шести клас - 34 учебни часа годишно
 • Седми клас - 34 учебни часа годишно
 • Осми клас - 18 учебни часа годишно
 • Девети клас - 18 учебни часа годишно
 • Десети клас - 18 учебни часа годишно
 • Единадесети клас - 18 учебни часа годишно
 • Дванадесети клас - 18 учебни часа годишно

 • Учебниците и учебните помагала

  Работи се с учебниците и учебните помагала на  издателство "Анубис" и "Булвест" по програма, одобрена от Министерството на образованието  и науката (МОН) за българските училища в  чужбина.

  Ако имате други въпроси моля не се колебайте да се свържете с нас!