Дистанционна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение в Българско Училище "Звънче"

  В Българско училище „Звънче“ учениците има възможност да посещават две форми на обучение - редовна и дистанционна.

  За онези деца, които имат желание да получат удостоверение за завършен клас, но нямат възможност да посещават редовно учебните занятия, училището предлага и осъществява дистанционно обучение във виртуална класна стая (ВКС) с индивидуален план, съобразен с натовареността в английските училища и свободното време на децата.

Дистанционното обучение е подходящо за ученици от 5 до 12 клас. В него се включват уроци по Български език и Литература, История и География на България.

Дистанционно обучение

Какво получават учениците и как се провежда обучението от разстояние?

Child-Learning
 •  В учебния процес се използват електронно четими учебници. 
 • Обучението се осъществява във ВКС- Google Classroom, в която преподавателят качва учебния материал под формата на презентации, работни листове, PDF и/или Word файлове, линкове с допълнителна информация, свързана с уроците.
 • Учениците от своя страна могат да оставят коментар под съответния материал или да задават въпроси, свързани с него. Чрез ВКС се задават домашните работи, която дава възможност на учениците след направата им, да ги върнат за проверка.
 • Освен всичко горе изброено, по време на дистанционното обучение се осъществяват и онлайн уроци на живо в Zoom или Google Meet с преподавател по съответния предмет.
 • В края на учебната година учениците получават удостоверения за завършен клас, които са признати от Министерството на образованието и науката в България.
 • През цялата учебна година родители и ученици поддържат постоянна връзка във Вайбър и/или Whatsapp група.
 • Учениците от дистанционната форма на обучение могат да посещават и редовните учебни занятия, винаги когато графикът им го позволява.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която учителите качват във ВКС на Вашето дете, както и Viber / Whatsapp групата;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя (ако е необходима) и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство, свързвано с интернет;
 • За по-голямо улеснение може да изтеглите Google classroom на вашето мибилно устройство. Така ще имате достъп до ВКС по всяко време и навсякъде;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ и някой практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
 • Насърчавайте детето да бъде активно;
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат с приятели и връстници;
 • Поддържайте  комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

КАЛЕНДАР за начален курс на обучение

КАЛЕНДАР за прогимназиален и гимназиален курс на обучение

Записване и заплащане:

Административна такса:

 

При записване на нов ученик се заплаща АДМИНИСТРАТИВНА такса, която е еднократна и не се връща:

1.     £40.00 за едно дете;

2.     £60.00 за две или повече деца.

Ако ученик преминава от редовна към дистанционна форма на обучение, административна такса НЕ СЕ ЗАПЛАЩА

Такси:


Годишнa таксa за ЕДНО дете:

1. За ученици от предучилищна група до 7 клас:

 • £330.00 платена на един път до 15 август 2024 г. г.
 • £360.00 платена на един път или 2 пъти по £180.00, платена след 15 август 2024 г.

2. За ученици от 8 до 12 клас:

 • £2100.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £240.00 платена на един път или 2 пъти по £120.00, платена след 15 август 2024 г.

Годишна такса за ДВЕ деца:

1. За две деца от предучилищна група до 7 клас:

 • £530.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £570.00 платена на един път или 2 пъти по £285.00, платена след 15 август 2024 г.

2. За две деца, едното от които е в предучилищна група до 7 клас, а другото в 8 до 12 клас:

 • £495.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £530.00 платена на един път или 2 пъти по £265.00, платена след 15 август 2024 г.

3. За две деца от 8 до 12 клас:

 • £360.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £400.00 платена на един път или 2 пъти по £200.00 платена след 15 август 2024 г.

За САМОТНИ РОДИТЕЛИ с НИСКИ ДОХОДИ отстъпките са:

1. За едно дете от предучилищна група до 7 клас:

 • £270.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £300.00 платена на един път или 2 пъти по £150.00, платена след 15 август 2024 г.

2. За две деца от предучилищна група до 12 клас

 • £440.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £480.00 платена на един път или 2 пъти по £240.00, платена след 15 август 2024 г.

Намалението ВАЖИ САМО ЗА ЕДИН РОДИТЕЛ, който сам отглежда детето/цата. Той трябва да може да представи следните документи: копие от Universal credit или Tax child credit за учебната 2024-2025 г. Училищната администрация ще разгледа всеки случай поотделно и ще Ви уведоми за крайното решение. Ще ви бъде изпратена фактура и в рамките на 3 работни дни следва да преведете дължимата сума.

Намалението НЕ ВАЖИ за семейства с ниски доходи, в които и двамата родители отглеждат детето/цата!

Намалението НЕ ВАЖИ за самотни родители, които не могат да докажат ниски доходи като предоставят по-горе изброените документи!


Такса ДВЕ академични години за ЕДНА календарна:

1. За едно дете от 1 до 7 клас:

 • £450.00 на година за един ученик, платена на един път или 3 пъти по £150.00, платена до 15 август 2024 г.

2. За едно дете от 8 до 12 клас:

 • £300.00 на година за един ученик, платена на един път или 2 пъти по £150.00, платена до 15 август 2024 г.

3. За две или повече деца, от които само ЕДНО взема две години за една:

 • £540.00 на година, платена на един път или 2 пъти по £270.00, платена до 15 август 2024 г.

Моля да внасяте сумите на време!

Уведомявайте ни своевременно, ако имате финансови затруднения, защото при пресрочване на плащанията се начисляват лихви от 10%. При забавяне от 2 седмици, лихвата е 20% 

 

Срокове за внасяне на таксите:

1.     Първа вноска- най-късно до 15.08.2024 г;

2.     Втора вноска- най-късно до 17.11.2024 г;

При извършване на плащане на годишните такси в графа Reference се вписва първото името на ученика, неговия клас и DO (дистанционно обучение)

 

Всички такси се внасят по сметката на училището като плащанията стават единствено чрез интернет банкиране.

От 2018 г. плащанията в брой са премахнати. Това  се налага от ФИНАНСОВИТЕ и HEALTH and SAFETY регулации за училищата.

А преди да попълните формата за записване, отделете минута, за да се запознаете с училищния правилник на Българско съботно училище „Звънче“.

 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КИРИЛИЦА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА.

БАНКОВА СМЕТКА на училището:


SANTANDER BUSINESS BANKING
BULGARIAN SATURDAY SCHOOL ZVANCHE
SORT CODE 090128   ACCOUNT NUMBER: 87985611

ФоРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Трите имена на детето: (задължително)

Дата на раждане на детето:

Къде е родено (град и държава)

Родител / настойник:

Вашият Адрес:

Вашият Email (задължително и различен от abv.bg)

Вашият Телефон (задължително):

Контакт при спешни случаи, различен от този на родителя/настойника (име и телефон):


Уточнение (записвате детето си за текущата учебна година или за следващата - отнася се САМО за деца, записани след 1 март на текущата учебна година) ,