Кремена Георгиева с почетно отличие “Неофит Рилски”

На 27 и 28 юли 2022 г. се проведе юбилейната конференция на АБУЧ по случай 15-тата им годишнина в Национален студентски дом, гр.София. По време на събитието се връчиха и почетните отличия „Неофит Рилски“, присъждани в образователната система на България.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

Тази година носител на тази награда е още един член от екипа на „Звънче“. Това е Кремена Георгиева, преподавател по История и География на прогимназиалени гимназиален клас.

Креми се присъединява към екипа на „Звънче“ през 2015 година като помощник в предучилищна група. Нейният опит и професионализъм са тези, които я отвеждат до позицията учител по История и География на ученици в прогимназиален и гимназиален клас на обучение. През годините тя не само доказа, че познаването на историята на своята родина е не само от ключово значение за националната идентичност на нашите ученици, но и те с желание и нетърпение очакват нейните часове. Чрез уроци-преживяване и виртуално пътуване в границите на България, децата опознават географията на България, запознават се с исторически личности и събития.

Благодарение на разнообразните методики, които Креми прилага по време на своите часове, учениците активно участват и изготвят различни проекти: презентации, плакати, колажи и др.

Целият екип на „Звънче“ желае на Креми дълги години професионални успехи, много вдъхновения и все така сърцато да разказва на учениците си за България.

Поздравления, Креми!

 

Comments are closed.