Семинар – Предизвикателства пред английската и българската образователни системи в условията на глобализация

Семинарът - „ Предизвикателства пред английската и българската образователни системи в условията на глобализация“, първа стъпка към решаване на образователните проблеми в мултикултурните действителности на двете страни

На 18 октомври 2014 година в Българския културен институт към Посолството в  Лондон се проведе семинар на тема“ Предизвикателства пред английската и българската образователни системи в условията на глобализация“.

Събитието беше част от текущите инициативи на Британско – Българското дружество, свързани със сближаването на двете култури, а самата идея за него бе инициирана година по-рано от господин Кристофър Бъкстон, английски писател, преводач и автор на един от най-четените блогове във Великобритания. Освен това г-н Бъкстон има 35-годишна практика като преподавател в английската образователна система, с известен педагогически стаж в Норвегия и България.

Председател на семинара беше професор Славик Табаков, вицепрезидент на „Световната Организация по Медицинска Физика“ и професор в „Кралския колеж“, Лондон, а водещи от английска и българска страна бяха Кристофър Бъкстон и Здравка Владова-Момчева, преподавател по български език и литература в Българското училище към Посолството на България в  Лондон. На събитието присъстваха представители на Британско - Българското дружество, сред които проф. Соня Руф, съпруга на г-н Петър Увалиев, директори и преподаватели от българските училища във Великобритания, както и родители, ученици, и студенти от българската общност в страната.

Събитието протече в изключително заинтересована атмосфера и повдигнатите въпроси предизвикаха ползотворни дебати по темата.


Професор Славик Табаков откри вечерта с обръщение към присъстващите, в което им благодари за проявения интерес и съпричастност към наболелите проблеми на образованието в двете страни в условията на глобализация.

Председателят на семинара се обърна лично към господин Бъкстон и го поздрави за блестящата инициатива, която се провежда в изключително подходящ за дискусия момент. Професор Табаков покани госпожа Момчева да запознае гостите на събитието с подготвен от нея доклад на тема
«Кратка история на българската образователна система от Възраждането до наши дни». 


В своето изложение госпожа Момчева представи пред аудиторията основните етапи от специфичното развитие на българското образователно движение, зародило се на базата на желанието на българския народ за духовно и национално освобождение от Османско иго.

Тя подчерта будителската роля на килийните училища /18-19 век/, усвояването на взаимоучителната метода в по-късно време, както и изключителната родолюбива мисия на прогресивните български поколения, получили своето академично образование в Русия и завърнали се в Родината с желанието да работят за просветителската кауза на своя народ.

Госпожа Момчева продължи с открояването на празника на Светите братя Кирил и Методий, 24 май, като единствен по рода си ден на буквите и българската писменост, почитана и досега като Боговдъхновена и свещена.

Благодарение на предоставена статистическа информация от професор Табаков, водещата изнесе пред слушателите данни от изследване през 1900 година, в което се посочва, че през последното десетилетие на 19 век, България се нарежда на 13то място в света по образование на момчета, достигнали военната си служба, 4 -то място в световен мащаб по брой на учители на глава от населението / след САЩ, Франция и Япония/ и изключително висок брой студенти, които през 1911 година са 6 500, почти толкова, колкото са и студентите в Швейцария по същото време.

Госпожа Момчева запозна гостите на семинара с положението на българското образование по време на Балканските войни, комунистическия период и системата на обучение от начално до университетско ниво в съвременна България.

Семинарът продължи с презентация от страна на господин Кристофър Бъкстон на тема: «Частично обобщение на най-важните образователни проблеми във Великобритания, много от които се оказват също толкова наболели и в България». В своето изложение лекторът наблегна на следните моменти:

  1. Натоварването в работата на съвременните учители;
  2. Интеграция и уважение към ученическите етнически малцинства;
  3. Корелацията «учител – ученик» и обратно в учебния процес  
  4. Дебати по учебния план;
  5. Оценяване.

Семинар-2-600

Като база за сравнение относно престижа на учителската професия и положението в обществото на българските учители, госпожа Момчева представи пред гостите изложение на тема:

«Имиджът на българските учители по време на Възраждането и днес». Тя наблегна на следните важни черти от образа на родните преподаватели в минал и съвременен исторически план:

1. Желанието на учителите – възрожденци да служат на Бога и своя народ в сравнение с невъзможността на съвременните български учители да се посветят изцяло на подобна кауза;
2. Отдадеността на възрожденските учители на българския обществен живот и промените в тази функция днес за българските учители в условията на глобализация;
3.Ентусиазмът на възрожденските преподаватели да предадат своята просветителска мисия на следващите поколения и трудностите в съвременното българско общество, свързани с липсата на високи цели сред подрастващите;
4.Твърдата увереност на възрожденските учители в образованието като всеобща потребност на обществото и изкушенията на съвременния свят с по-високо платени професии, към хората, които са избрали просвещението като своя професионална пътека;
5.Огромната роля на българските учители в академичното образование на България и добрите переспективи на 21-ви век за изява на учителите в тази насока;
6.Изключителният престиж на възрожденците – просветители и самотната битка за уважение и обществен статус на техните съвременни български колеги;

 

Семинарът продължи с оживена дискусия по следните, наболели в съвременните образователни системи на Великобритания и България въпроси,предложени от господин Бъкстон в електронна презентация пред аудиторията:

1. Как трябва да бъдат обучавани учениците с различни нива на възприемане и усвояване на учебния материал и различен културен/ етнически произход?
2. Тестовата система. Как би трябвало да бъдат изпитвани учениците? Периодични тестове или регламентирани изпити?
3.Проблеми в съставянето на учебния план. Какви предмети да изучават учениците в училище? / история, литература, чужди езици, математика, науки, предмети с професионална ориентация? /.
4.Влиянието на частното образование. Социалният ефект от частните училища и частното обучение.
5.Проблеми с дисциплината. Как трябва да бъдат дисциплинирани учениците? Трябва ли да участват и родителите в този процес? Какво мислите за училищната униформа?
6.Проблеми с качеството на обучение и финансирането на училищата до и включително университетските степени.
7.Влияние на политическата коректност и глобалните ценности на фона на националните образователни системи.

Поставените теми предизвикаха изключителен интерес от страна на английските и българските гости на събитието. С изказвания се включиха госпожа Снежина Мечева / директор на Българското училище към Посолството на България в Лондон и говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина- АБУЧ/, която разясни пред аудиторията положението с дългогодишните опити на българската общност във Великобритания за възстановяване правата на българските ученици да полагат изпити по роден език и литература в британската система A – левъли и GCSE;

проф. Соня Увалиева, госпожа Ани Бъкстон със становище във връзка с обучението на деца с друг етнически произход;

госпожа Филка Ананиева, директор на българско неделно училище «Звънче» с изказване по въпроса за интегрирането на деца със специални нужди в английската образователна система; бивши и настоящи възпитаници на Българското училище към Посолството в Лондон, родители и представители на Британско – Българското дружество.

Дискусията премина при изключително висок градус на заинтересованост към неминуемите промени в образованието в условията на глобализация, взаимно разбиране и съпричастност спрямо поставените проблеми. Общото мнение на всички присъстващи, обобщено във финалното изказване на госпожа Снежина Мечева беше, че двустранната работа по въпросите на съвременното английско и българско образование трябва да продължи в следващи срещи, кръгли маси и конференции.

Госпожа Мечева предложи поредната инициатива с подобно съдържание да се случи в България и любезно покани председателя на настоящия семинар, професор Табаков, както и водещия господин Бъкстон да се присъединят към ежегодната работна среща на АБУЧ в Пловдив или София, през месец юли 2015 година.

След приключване на официалната част, разговорите продължиха до късно в Българския културен институт към Посолството, Лондон, в изключително приятелска атмосфера, където всеки от присъстващите се присъедини към общото становище, че този толкова навременен и успешен семинар е само първа стъпка към решаване на образователните проблеми в мултикултурните действителности на двете страни.

Здравка Владова – Момчева, преподавател по български език и литература в Българското училище към Посолството, на България в Лондон и ко-водещ на събитието

Comments are closed.