Родена съм в малък крайдунавски град Тутракан.  Завършвам висше образование  бакалавър в Русенски Университет  “Ангел Кънчев“ през  2010г. Професионалната си педагогическа квалификация придобивам през 2011 г. в същия университет. Преподавала съм  в родния си град по специалността в Средно Училище “Христо Ботев“  - 8 години. Живея в Англия от 3 години. Присъединих се с много голяма радост и вълнение  към екипа на училище “Звънче“ през 2020 г.

Вярвам в ролята на педагога като модел за подражание у децата. Една от най-важните предпоставки за успешното учене е  учениците  да имат добър пример. Учителят трябва да отдели време и внимание и да проявява разбиране към  тях.

Класен ръководител на 3 Б клас