Израснах в малко, китно селце близо до Плевен- градът на музеите. Като малка обичах да пея и да си свиря на акордеона. Мечтаех да стана детска учителка и да свиря на децата ....и така един ден осъществих мечтата си. Завърших Софийският университет “СВ. Климент Охридски”-начална педагогика. 10 години работех като намален учител в България.

 

Класен ръководител на 2 клас