Мария Стоилова – от Асеновград.
Има над 13 години трудов стаж като начален учител в гр. Асеновград и област Пловдив. Работила е Българско училище в Лондон от 2015 до 2018 г. Завършила е магистратура в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", специалност
Начална педагогика.
Изучава Монтесори метод за деца от 0 до 12 г. - Асоциация Монтесори ,,Ръка за ръка“, гр. София, член на Montessori Europe и Pacific Northwest Montessori Association. Изучавала Сугестопедия със система / лекции и практика – INTERNATIONAL QUALIFICATION CENTRE. Участва в международна конференция по Начална и предучилищна педагогика.
Щастлива да даде своя принос в запазването и укрепването на българската идентичност у нашите умни и талантливи български деца в чужбина.
Нейното мото е: С България в сърцето.

Класен ръководител на 3 клас