Завършила съм магистратура специалност Социална психология. По
време на обучението си по бакалавър, специалност Психология,
придобих професионална квалификация Психолог-учител. Завърших с
отличие назначения ми стаж по методика на обучението в ПЕГ "Проф.д-р
Асен Златаров", град Велико Търново.
Мечтата ми винаги е била работата с деца и стажът ми в езикова гимназия
затвърди избора ми на професионален път.
През 2005г. спечелих стажантска програма в отдел Закрила на детето
към Дирекция Социално подпомагане - Слатина, гр. София. След
приключване на стажа бях одобрена да заема позицията Социален
работник към гореспоменатата дирекция в ОЗД. Имах възможността да
работя с деца в неравностойно положение, поради различни физически и
социални фактори.
В последствие получих покана да започна работа в Кризисен център за
деца, жертва на насилие и трафик "Вяра, Надежда и Любов" гр. София.
Заемах позицията Социален работник и работех с деца от 3 до 18 -
годишна възраст.
Видях как с постоянство и усърдие, може да се случи промяна в живота и
бъдещето на деца и семейства. Удовлетворението от работата -
незаменимо.
По-голямата част от животът ми във Великобритания премина в
майчинство и грижа за двете ми деца.
Завърших Childcare L1 курс към Strode’s College.
Поканата да бъда част от екипа на БУ "Звънче" бе особено щастливо
събитие за мен. Считам, че работата с деца не е просто професия, а
призвание.

Класен ръководител на 4 клас