Родена съм в град Благоевград на 16.10.1952.
Завършила съм “ Институт за детски учителки” гр. София и СУ “ Климент Охридски” - София със специалност български език и литература, с втора специалност педагогика. Имам общо 43 години трудов стаж. Работила съм като директор на ДГ 14 години, а останалият трудов стаж е като детска учителка на група. През 2013 година станах учител на годината. Имам желание да работя още малко, защото децата за моето призвание. Те са вярата, надеждата и любовта, заради които трябва да живеем и работим.