• Завършва Технически Университет София- филиал Пловдив
  през 2001г. магистърска степен с професионална
  квалификация Машинен Инженер и засилена специализация в
  сферата на МВР и Българската Армия.
 • Във Великобритания живее от 16г.
 • Среща се с екипа на училище “Звънче” от самото му създаване
  в Сатън и 4 години работи като доброволец в него.
 • Прекъсва дейността си там за да започне новото си
  предизвикателство.
 • В Лондон завършва колеж за помощник учител.
  NCFE CACHE Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning
  Understanding Behavior that Challenges
  Diploma Supporting Teaching and Learning
 • До момента работи като помощник учител в Church of England
  Primary school.
 • Силно вярва в доброто и в това че след родителите учителят е
  вторият по важност човек за детето.

Класен ръководител на 1 Б клас