Казвам се Теодора Костадинова Караманолева и съм родена на 30.06.1993 г. в гр. Пловдив, но живях и израснах в село Широка лъка. Завърших средното си образование в Професионална гимназия по Туризъм - гр. Смолян със специалност Администрация в хотелиерството. Висшето си образование получих във филиала на Пловдивският университет „ Паисий Хилендарски “–гр. Смолян със специалност - Начална училищна педагогика с английски език.

Две години работих като възпитател в Дом за деца лишени от родителска грижа  “Катя Ванчева”, с. Широка лъка. Домът е специализирана институция за деца в риск. През тези години работих и с деца с нестандартно поведение и деца от малцинствата, работата с тях не е трудна стига да работиш с обич и внимание. След това реших да се преместя тук в Лондон.

Вече втора година работя в училище “ Звънче”. Един от любимите ми моменти в училище е, че мога да чуя забавните неща, които децата си говорят и правят. Смятам че, бъдещето на нашата страна е в децата и младото поколение, затова искам да възпитавам и обучавам учениците в любов към знанието и България. Искам да станат хора с добри и честни сърца, да вършат всичко с желание и любов.

Класен ръководител на 2 А клас