• Носител на почетната грамота на Министерството на образованието и науката за 2014 година. 
    Присъдена за особени заслуги в просветната и културнообразователната дейност на България.
  • От 2015 член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина
  • Завършва  СУ "Св Климент Охридски", Магистър,  специалност "Българска филология и педагогика".
  • Работи като учител по български език и литература в 45 ЕСПУ - гр София.
  • 10 години работи като КООРДИНАТОР на отдел разпространение в издателство Македония, към ВМРО.
  • Помощник учител в предучилищната група на Българско училище Звънче – Сатън
  • Във Великобритания работи като помощник учител в Lorraine Infant School .
  • Bilingual supporter in Surrey County Council
  • Помага на децата, идващи от България и Русия да се приобщят към средата в местните училища и да приемат по-лесно промяната в начина им на живот.