Родих се и израснах в прегръдката на красивата Родопа планина. Отгледана и възпитавана съм в семейство на добри, трудолюбиви хора с ценности и добродетели, достойни за уважение.

Те ми дадоха пример за честност, отговорност, добронамереност, силен дух и вяра в себе си.

Това ми помогна да завърша образованието си и да работя като учител до днес.

Обичам работата си и децата, защото те са радостта в живота ни, те са вдъхновението ми да бъда творец, дават ми един неповторим и нестихващ заряд за новаторство и постижения.

Те поддържат преподавателския ми дух с жаждата си за знания.

Те подсилват усещането ми за истинските, чисти и невинни взаимоотношения и ме даряват с удовлетворения.

Бидейки далеч от Родината, живея с твърдото верую да пренесем, съхраним и предадем на бъдните поколения духовността, ценностите, традициите, достойнствата ни като българи.

За мен е висока чест, отговорност и удоволствие да работя в Бългаско училище "Звънче" Лондон!

Завършва магистърска степен към ПУ,,Паисий Хилендарски"  Пловдив, специалност Начална училищна педагогика.

С придобита III- та Професионално- квалификационна степен. Завършен  курс за обучение на начални учители по английски език .

Удостоена с отличие и почетна значка на Министерството на образованието и науката към Инспектората на Община Смолян за Учител на 2010/ 2011 учебна година.

За дългогодишна и високопрофесионална дейност, Мария Ташева е удостоена с най- високото почетно отличие в системата на училищното образование ,,Неофит Рилски”.

Като радетел на българското просвещение без граници, Мария Ташева е член на екипа на онлайн образователната платформа ,, Уча се”, където участва с разработване на упражнения към уроците по Български език от 1 до 4 клас за живеещи в чужбина.

Мария е основател и съорганизатор на литературеб  Клуб ,,БългарЧЕТА” към училище ,,Звънче”- Сърбитън.

С дългогодишен опит и практика по специалността.

Класен ръководител на 3 клас