Завършила съм английска езикова паралелка в родния си град.

През 2001г.завърших висшето си образование в ПУ "Паисий Хилендарски", специалност  "Начална училищна педагогика", със специализация Изобразително изкуство.

*През 2005г. завърших магистратура със специалност Педагогика - Алтернативни технологии на обучението в началния етап на средно общообразователно училище. ПУ "Паисий Хилендарски". * Работила съм като учител по английски език на 5 и 7 клас в България и управител .

*Във Великобритания съм от 2007г. със семейството ми.

*За мен като учител и родител е много важно нашите деца да говорят и пишат на родния си език.

Класен ръководител на 2 А клас