Уважаема, Госпожо Йорданова! Исках и лично да ви благодаря, но така и не успяхме, а и не исках като цяло да отнемам от времето на някой друг, затова си позволявам да го направя тук. Благодаря ви от сърце, за старанието, труда и неспиращата енергия да предадете на децата ни, и в частност на моето, любовта към българския език и култура, сигурна съм, че е изключително трудно за 2 часа в седмицата да успеете да предадете максимален брой знания, но бъдете сигурна,че сте успели да възпитате още повече любов и хъс за надграждане на знанията, получени до сега. Благодаря също и за страхотната изненада, която е била по ваша инициатива на малките певици от Хор Магия, разплаках се от щастие, не защото виждах как моето дете пее ( тя така или иначе почти не говори, а все пее у дома), а защото наистина много се стараем и у дома, да възпитаме любов и уважение към България и културата ни, а когато има и подкрепа от още една страна е наистина специално и виждаш как труда ти се възнаграждава. Всичко, което бяхте подготвили днес беше страхотно!
Успяхте да накарате моето дете да пише домашни с удоволствие и нетърпение, да обожава да ходи на училище всяка събота и не на последно време да подобрява езика си. Наистина адмирации към вас и всичко,което правите! С много уважение от мен и пожелания за все повече прекрасни и обичащи училище българчета.

Майката на Ния

Майката на Ния, 1А клас, Сътън, 2024 г.