Здравейте скъпо училище,

Бих искала да изкажа възхищението си от учителите и училищната програма през първата ни година с вас.

 

Дъщеря ми ходи с удоволствие на училище.

Родител на ученик в предучилищна група, 2024 г.