Записване и Заплащане

Сметка на училището:
Santander Business Banking
Bulgarian Saturday School Zvanche
Sort code 090128   Account Number: 87985611

Крйният срок за ЗАПИСВАНЕ на НОВИ ученици за учебната 2024-2025 г. е 15 август 2024 г. След тази дата имената на всички новозаписани деца се слагат в списък с резерви на съответния клас по реда на получаване на онлайн формата.

В предучилищна група се записват ученици, НАВЪРШИЛИ 5 години до 31 август 2024 г.

В 1 клас се записват/преминават ученици, НАВЪРШИЛИ 6 години до 31 август 2024 г. 


Условия за отписване на ученик от българското училище:

1. Административната такса се заплаща еднократно при записване и не подлежи на връщане;
2. Ако местата са вече запълнени и заплатите административната такса преди да сте получили потвърдителен имейл за място в училището, то таксата не се връща;
3. Ако сте заплатили годишната такса до 15 август 2024 г. и отпишете детето си преди тази дата, се възстановява 50% от сумата;
4. Ако сте заплатили годишната такса до 15 август 2024 г. и отпишете детето си след тази дата, таксата НЕ СЕ ВРЪЩА;
5. Същите условия са в сила и за таксата за народните танци.


Административна такса за деца, записани до 15 август 2024 г.:

 1. £40.00 за едно дете
 2. £60.00 за две или повече деца (записани наведнъж)

Административна такса за деца, записани след 15 август 2024 г.:

 1. £60.00 за едно дете
 2. £80.00 за две или повече деца (записани наведнъж)

Административната такса се заплаща след получаване на потвърдителен имейл, че детето получава място и е записано в нашето училище. Ако я преведете преди да сте получили такъв имейл, а детето се окаже в списъка с резерви, таксата НЕ СЕ връща и не се прехвърля за следващата година. 


Годишнa таксa за ЕДНО дете:

1. За ученици от предучилищна група до 7 клас:

 • £330.00 платена на един път до 15 август 2024 г. г.
 • £360.00 платена на един път или 2 пъти по £180.00, платена след 15 август 2024 г.

2. За ученици от 8 до 12 клас:

 • £210.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £240.00 платена на един път или 2 пъти по £120.00, платена след 15 август 2024 г.

Годишна такса за ДВЕ и ПОВЕЧЕ деца:

 • £530.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £570.00 платена на един път или 2 пъти по £285.00, платена след 15 август 2024 г.

За САМОТНИ РОДИТЕЛИ с НИСКИ ДОХОДИ отстъпките са:

1. За едно дете от предучилищна група до 7 клас:

 • £270.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £300.00 платена на един път или 2 пъти по £150.00, платена след 15 август 2024 г.

2. За две деца от предучилищна група до 12 клас

 • £440.00 платена на един път до 15 август 2024 г.
 • £480.00 платена на един път или 2 пъти по £240.00, платена след 15 август 2024 г.

Намалението ВАЖИ САМО ЗА ЕДИН РОДИТЕЛ, който сам отглежда детето/цата. Той трябва да може да представи следните документи: копие от Universal credit или Tax child credit за учебната 2024-2025 г. Училищната администрация ще разгледа всеки случай поотделно и ще Ви уведоми за крайното решение. Ще ви бъде изпратена фактура и в рамките на 3 работни дни следва да преведете дължимата сума.

Намалението НЕ ВАЖИ за семейства с ниски доходи, в които и двамата родители отглеждат детето/цата!

Намалението НЕ ВАЖИ за самотни родители, които не могат да докажат ниски доходи като предоставят по-горе изброените документи!


Такса ДВЕ академични години за ЕДНА календарна:

1. За едно дете от 1 до 7 клас:

 • £450.00 на година за един ученик, платена на един път или 2 пъти по £225.00, платена до 15 август 2024 г.

2. За едно дете от 8 до 12 клас:

 • £300.00 на година за един ученик, платена на един път или 2 пъти по £150.00, платена до 15 август 2024 г.

3. За две или повече деца, от които само ЕДНО взема две години за една:

 • £540.00 на година, платена на един път или 2 пъти по £270.00, платена до 15 август 2024 г.

Такса ТАНЦИ:

За ученици на Българско училище "Звънче", които посещават редовни учебни занятия:

1. За едно дете:

 • £150.00 платена на един път;

2. За две деца:

 • £190.00 платена на един път;

Таксата се заплаща в рамките на 7 работни дни от получаване на имейл с потвърждение за записване в групата.

Форма за Записване за Народни Танци


Моля да внасяте сумите в СРОК!

Уведомявайте ни своевременно, ако имате финансови затруднения, защото при пресрочване на плащанията системата начислява 10% лихва. При забавяне от 2 седмици, лихвата е 20%. Ако не се свържете с нас в този период, след изтичането му мястото на детето ви се преотстъпва на дете от списъка с резерви.

Срокове за внасяне на таксите:

 1. Първа вноска / пълна такса - най-късно до 15.08.2024 г.
 2. Втора вноска - най-късно до 17.11.2024 г;
 3. Такса танци - в рамките на 7 работни дни от получаване на имейл с потвърждение за записване в групата.

Заплащането на годишните такси се осъществява само по банков път. Като отпратка (reference), моля да следвате дадените примери:

 • Административа такса (admin fees): името на детето и първата буква от фамилното име, следвано от абревиатуратa AF (admin fees) пример: Mariya B AF (всичко на латиница)
 • Учебна такса: името на детето, първата буква на фамилното име, кой клас е детето пример: Mariya B 1 kl (всичко на латиница). За предучилищна група, моля да използвате отпратка PG, на мястото на класа
 • Народни танци:  името на детето, първата буква от фамилното име, следва  DANCE, пример: Mariya B DANCE (всичко на латиница)

!!!МОЛИМ ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ ДА СА В ОТДЕЛЕН ПРЕВОД!!!


УЧЕБНИЦИ:

Всички учебници и учебни тетрадки са осигурени от училището и се предоставят за ползване на децата безплатно, но в края на учебната година е необходимо те да бъдат върнати.

Връщат се Читанките, Литературите, учебниците по Български език, История и География. В 1 клас се връща и Букварът. Ако желаете някои учебник да остане за вас таксата, която трябва да заплатите е £60.00.

Изключение правят учебниците в предучилищната група, те НЕ се връщат, а остават за децата.

Молим Ви да ги запазите в добро състояние и в края на годината да ги върнете чисти и така, както вие бихте искали да ги получите, за да ги ползват и учениците след вас с удоволствие. Подвързвайте ги и не пишете в тях. Изгубен или унищожен учебник се заплаща £70.00. Изгубена или унищожена тетрадка, и ако желате да получите нова от училището, се заплаща такса от £30.00.

А преди да попълните формата за записване, отделете минута, за да се запознаете с Училищния правилник  на Българско съботно училище "Звънче", както и с Политиката за здраве и безопасност на децата.

Не забравяйте да заплатите АДМИНИСТРАТИВНАТА ТАКСА след получаване на потвърдителен имейл, че детето е записано в училището. Само така ще му гарантирате място при нас. 

Използването на КИРИЛИЦА е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при попълване на формата.


Изберете училище:

Трите имена на детето: (задължително)

Дата на раждане на детето:

Къде е родено (град и държава)

Родител / настойник:

Вашият Адрес:

Вашият Email (задължително и различен от abv.bg)

Вашият Телефон (задължително):

Здравословна информация (алергия, астма, диетични изисквания, други):

Контакт при спешни случаи, различен от този на родителя/настойника (име и телефон):


Разрешение за снимане на Вашето дете и публикуване на снимките му в интернет страницата на нашето училище:

Интереси, умения, постижения на Вашето дете:

В кой клас или група искате да бъде детето Ви:

Уточнение (записвате детето си за текущата учебна година или за следващата - отнася се САМО за деца, записани след 1 март на текущата учебна година) ,

Моля споделете всичко, което мислите, че ние трябва да знаем за Вашето дете: