Записване и Заплащане

Сметка на училището:
Santander Business Banking
Bulgarian Saturday School Zvanche
Sort code 090128   Account Number: 87985611

Крйният срок за ЗАПИСВАНЕ на НОВИ ученици за учебната 2022-2023 г.  е 31 август 2022 г. След тази дата имената на всички новозаписани деца се слагат в списък с резерви на съответния клас по реда на получаване на онлайн формата.

В предучилищна група се записват ученици, НАВЪРШИЛИ 4 години до 31 август 2022 г.

В 1 клас се записват/преминават ученици, НАВЪРШИЛИ 6 години до 31 август 2022 г. 


Условия за отписване на ученик от българското училище:

1. Административната такса се заплаща еднократно при записване и не подлежи на връщане;
2. Ако сте заплатили годишната такса до 1 септември 2021 г. и отпишете детето си преди тази дата, се възстановява 50% от сумата;
3. Ако сте заплатили годишната такса до 1 септември 2021 г. и отпишете детето си след тази дата, таксата НЕ СЕ ВРЪЩА;
4. Същите условия са в сила и за таксата за народните танци.


Административна такса за деца, записани до 1 септември 2022 г.:

 1. £30.00 за едно дете
 2. £50.00 за две или повече деца

Административна такса за деца, записани след 1 септември 2022 г.:

 1. £50.00 за едно дете
 2. £70.00 за две или повече деца

Годишнa таксa за ЕДНО дете:

1. За ученици от предучилищна група до 7 клас:

 • £280.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.
 • £310.00 платена на един път или 2 пъти по £155.00, платена след 1 септември 2021 г.

2. За ученици от 8 до 12 клас:

 • £160.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.
 • £190.00 платена на един път или 2 пъти по £95.00, платена след 1 септември 2021 г.

3. £100.00 на година за ученик, който се самоиздържа


Годишна такса за ДВЕ деца:

1. За две деца от предучилищна група до 7 клас:

 • £470.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.
 • £510.00 платена на един път или 3 пъти по £170.00, платена след 1 септември 2021 г.

2. За две деца, едното от които е в предучилищна група до 7 клас, а другото в 8 до 12 клас:

 • £435.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.
 • £465.00 платена на един път или 3 пъти по £155.00, платена след 1 септември 2021 г.

3. За две деца от 8 до 12 клас:

 • £300.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.
 • £340.00 платена на един път или 2 пъти по £170.00, или 3 пъти по £114.00, платена след 1 септември 2021 г.

Годишна такса за ТРИ деца в ПГ до 12 клас:

 • £470.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.
 • £510.00 платена на един път или 3 пъти по £170.00, платена след 1 септември 2021 г.

За самотни родители с ниски доходи отстъпката е 30 %:

1. За едно дете от предучилищна група до 7 клас:

 • £196.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.;
 • £230.00 платена на един път или 2 пъти по £115.00, платена след 1 септември 2021 г.

2. За две деца от предучилищна група до 12 клас

 • £395.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.
 • £420.00 платена на един път или 3 пъти по £140.00, платена след 1 септември 2021 г.

Намалението важи само и единствено след представяне на съответен документ (копие от Universal credit или Tax credit) за учебната 2021-2022 г. Училищната администрация ще разгледа всеки случай поотделно и ще Ви уведоми за крайното решение. Ще ви бъде изпратена фактура и в рамките на 3 работни дни следва да преведете дължимата сума.


Такса две академични години за една календарна:

 • £420.00 на година за един ученик, платена на един път до 1 септември 2021 г.;
 • £450.00 на година за един ученик, или 3 пъти по £150.00, платена след 1 септември 2021 г.

Такса танци:

За ученици на Българско училище "Звънче", които посещават редовни учебни занятия:

1. За едно дете:

 • £110.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.;
 • £130.00 платена на един път или 2 пъти по £65.00, платена след 1 септември 2021 г.

2. За две деца:

 • £150.00 платена на един път до 1 септември 2021 г.;
 • £170.00 платена на един път или 2 пъти по £85.00, платена след 1 септември 2021 г.

За деца, които НЕ са ученици в Българско училище "Звънче":

 • £7.00 на час. Заплаща се наведнъж за блок от 4 часа.

Моля да внасяте сумите на време!

Уведомявайте ни своевременно, ако имате финансови затруднения, защото при пресрочване на плащанията системата начислява 10% лихва. При забавяне от 4 седмици, лихвата е 20%.

Срокове за внасяне на таксите:

 1. Първа вноска / пълна такса - най-късно до 01.09.2021 г;
 2. Втора вноска- най-късно до 01.12.2021 г;
 3. Трета вноска (отнася се за родители, които имат 2, 3 или повече деца, записани в училището)- най-късно до 01.02.2022 г.

 

Заплащането на годишните такси се осъществява само по банков път. Като отпратка (reference), моля да следвате дадените примери:

 • Административа такса (admin fees): името на детето и първата буква от фамилното име, следвано от абревиатуратa AF (admin fees) пример: Mariya B AF (всичко на латиница)
 • Учебна такса: името на детето, първата буква на фамилното име, кой клас е детето пример: Mariya B 1 kl (всичко на латиница). За предучилищна група, моля да използвате отпратка PG, на мястото на класа
 • Народни танци:  името на детето, първата буква от фамилното име, следва  DANCE, пример: Mariya B DANCE (всичко на латиница)

!!!МОЛИМ ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ ДА СА В ОТДЕЛЕН ПРЕВОД!!!

Всички такси се внасят по сметката на училището като плащанията стават единствено чрез интернет банкиране.

От 2018 г. плащанията в брой са премахнати. Това  се налага от ФИНАНСОВИТЕ  и HEALTH and SAFETY регулации за училищата.

Учебници:

Всички учебници и учебни тетрадки са осигурени от училището и се предоставят за ползване на децата безплатно, но в края на учебната година е необходимо те да бъдат върнати.

Връщат се Читанките, Литературите, учебниците по Български език, История и География. В 1 клас се връща и Буквара. Ако желаете да остане за вас таксата, която трябва да заплатите е £20.00, а с подвързията е £25.00.

Изключение правят учебниците в предучилищната група, те НЕ се връщат, а остават за децата.

Молим Ви да ги запазите в добро състояние и в края на годината да ги върнете чисти и така, както вие бихте искали да ги получите, за да ги ползват и учениците след вас с удоволствие. Подвързвайте ги и не пишете в тях. Изгубен или унищожен учебник се заплаща £20.00 всеки, а учебник с подвързия се заплаща £25.00. Изгубена или унищожена тетрадка, и ако желате да получите нова от училището, се заплаща такса от £12.00.

Моля, когато записвате дете в училище, във формуляра графа „УТОЧНЕНИЕ“ да упоменете за коя година записвате ученика- за текущата или за следващата.

 

Молим най любезно да спазвате сроковете за плащане! При забавяне се начисляват лихви.

А преди да попълните формите за записване, отделете минута, за да се запознаете с училищния правилник  на Българско съботно училище "Звънче"


На посочения долу онлайн формуляр можете да запишете вашето дете в нашето училище, след което Ви молим най-любезно да заплатите административната такса от £30.00 (за едно дете) или £50.00 (за две и повече деца)  по банков път на сметката на нашето училище.

Като отправка напишете името на детето и първата буква от фамилното име, следвано от абревиатуратa AF (admin fees) пример: Mariya B AF (всичко на латиница)

Използването на кирилица е задължително при попълване на формата.

Изберете училище:

Трите имена на детето: (задължително)

Дата на раждане на детето:

Къде е родено (град и държава)

Родител / настойник:

Вашият Адрес:

Вашият Email (задължително и различен от abv.bg)

Вашият Телефон (задължително):

Здравословна информация (алергия, астма, диетични изисквания, други):

Контакт при спешни случаи, различен от този на родителя/настойника (име и телефон):


Разрешение за снимане на Вашето дете и публикуване на снимките му в интернет страницата на нашето училище:

Интереси, умения, постижения на Вашето дете:

В кой клас или група искате да бъде детето Ви:

Уточнение (записвате детето си за текущата учебна година или за следващата - отнася се САМО за деца, записани след 1 март на текущата учебна година) ,

Моля споделете всичко, което мислите, че ние трябва да знаем за Вашето дете: