Записване и Заплащане

Сметка на училището:
Santander Business Banking
Bulgarian Saturday School Zvanche
Sort code 090128   Account Number: 87985611

 

Местата в предучилищна група в училището ни в Сатън и Сърбитън са вече запълнени. Записваме в списък с резерви и ако се освободят места, се предоставят по реда на подаване на заявленията.

Крйният срок за ЗАПИСВАНЕ на НОВИ ученици за учебната 2021-2022 г.  е 31 август 2021 г.

След тази дата имената на всички новозаписани деца се слагат в списък с резерви на съответния клас по реда на получаване на онлайн формата.

В предучилищна група се записват ученици, НАВЪРШИЛИ 4 години до 31 август 2021 г.

В 1 клас се записват/преминават ученици, НАВЪРШИЛИ 6 години до 31 август 2021 г. 

При записване на нов ученик се заплаща АДМИНИСТРАТИВНА такса, която е еднократна и не се връща:

 1. £30.00 за едно дете;
 2. £50.00 за две или повече деца.

 

Годишни такси:

 1. £280.00 на година за един ученик от подготвителната група (ПГ) до 7 клас включително, платена на един път до 1 септември 2021 г.;

1.1 £310.00 на година за един ученик от подготвителната група (ПГ) до 7 клас включително, или  2 пъти по £155.00, платена след 1 септември 2021 г.

 

2. £160.00 на година за един ученик от 8 клас до 12 клас, платена на един път до 1 септември 2021 г.;

2.1 £190.00 на година за един ученик от 8 клас до 12 клас, или 2 пъти по £95.00, платена след 1 септември 2021 г.

 

3. £100.00 на година за един ученик, който се самоиздържа

 

Отстъпки и разсрочени плащания:

 1. 30% отстъпка от годишната такса за второ дете;
 2. БЕЗПЛАТНО обучение за трето дете;

 

3. £470.00 на година за 2 деца, които са в ПГ до 7 клас, платена на един път до 1 септември 2021 г.;

3.1 £510.00 на година за 2 деца, които са в ПГ до 7 клас, или 3 пъти по £170.00, платена след 1 септември 2021 г.

 

4. £435.00 на година за 2 деца, едното от които е в ПГ до 7 клас, а другото е в 8 клас до 12 клас, платена на един път до 1 септември 2021 г.;

4.1 £465.00 на година за 2 деца, едното от които е в ПГ до 7 клас, а другото е в 8 клас до 12 клас, или 3 пъти по £155.00, платена след 1 септември 2021 г.

 

5. £300.00 на година за 2 деца в 8 клас до 12 клас, платена на един път до 1 септември 2021 г.;

5.1 £340.00 на година за 2 деца в 8 клас до 12 клас, или 2 пъти по £170.00, или 3 пъти по £114.00, платена след 1 септември 2021 г.

 

За самотни родители с ниски доходи отстъпката е 30 %:

1. £196.00 на година за един ученик от ПГ до 7 клас включително, платена на един път до 1 септември 2021 г.;

1.2 £230.00 на година за един ученик от ПГ до 7 клас включително, или 2 пъти по £115.00, платена след 1 септември 2021 г.

 

2. £395.00 на година за 2 деца в училището, платена на един път (отнася се за деца във всички класове) до 1 септември 2021 г.

2.1 £420.00 на година за 2 деца в училището (отнася се за деца във всички класове), или 3 пъти по £140.00, платена след 1 септември 2021 г.

Намалението важи само и единствено след представяне на съответен документ (копие от Universal credit или Tax credit) за учебната 2021-2022 г. Училищната администрация ще разгледа всеки случай поотделно и ще Ви уведоми за крайното решение. Ще ви бъде изпратена фактура и в рамките на 3 работни дни следва да преведете дължимата сума.

 

Такса две академични години за една календарна:

1. £420.00 на година за един ученик, платена на един път до 1 септември 2021 г.;

1.1 £450.00 на година за един ученик, или 3 пъти по £150.00, платена след 1 септември 2021 г.

 

Такса танци:

За ученици на Българско училище "Звънче", които посещават редовни учебни занятия:

 1. £90.00 на година за едно дете,  платена на един път до 1 септември 2021 г.;
  • £110.00 на година за едно дете, или 2 пъти по £55.00, платена след 1 септември 2021 г.
 1. £130.00 на година за 2 деца, платена на един път до 1 септември 2021 г.;
  • £150.00 на година за 2 деца, или 2 пъти по £75.00, платена след 1 септември 2021 г.

За деца, които НЕ са ученици в Българско училище "Звънче":

 1. £130.00 на година за едно дете, платена на един път до 1 септември 2021 г.;
  • £150.00 на година за едно дете, или 2 пъти по £75.00, платена след 1 септември 2021 г.

Моля да внасяте сумите на време!

Уведомявайте ни своевременно, ако имате финансови затруднения, защото при пресрочване на плащанията се начисляват лихви:

 • 10% - при забавяне от 3 седмици;
 • 20% - при забавяне от 4 седмици.

 

Срокове за внасяне на таксите:

 1. Първа вноска / пълна такса - най-късно до 01.09.2021 г;
 2. Втора вноска- най-късно до 01.12.2021 г;
 3. Трета вноска (отнася се за родители, които имат 2, 3 или повече деца, записани в училището)- най-късно до 01.02.2022 г.

 

Заплащането на годишните такси се осъществява само по банков път. Като отпратка (reference), моля да следвате дадените примери:

 • Административа такса (admin fees): името на детето и първата буква от фамилното име, следвано от абревиатуратa AF (admin fees) пример: Mariya B AF (всичко на латиница)
 • Учебна такса: името на детето, първата буква на фамилното име, кой клас е детето пример: Mariya B 1 kl (всичко на латиница). За предучилищна група, моля да използвате отпратка PG, на мястото на класа
 • Народни танци:  името на детето, първата буква от фамилното име, следва  DANCE, пример: Mariya B DANCE (всичко на латиница)

!!!МОЛИМ ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ ДА СА В ОТДЕЛЕН ПРЕВОД!!!

Всички такси се внасят по сметката на училището като плащанията стават единствено чрез интернет банкиране.

От 2018 г. плащанията в брой са премахнати. Това  се налага от ФИНАНСОВИТЕ  и HEALTH and SAFETY регулации за училищата.

 

Плащания в брой (изключения):

 1. При записване на нов ученик на място в училището, се заплащат учебниците, в размер на £50.00 на комплект. Тази сума ще се приспадне от от общата годишна такса. След това ученикът получава комплект учебници;
 2. При предварителна уговорка с Директора на училището или с Главния учител за съответния филиал.

 

Учебници:

Всички учебници и учебни тетрадки са осигурени от училището и се предоставят за ползване на децата безплатно, но в края на учебната година е необходимо те да бъдат върнати.

Връщат се Читанките, Литературите, учебниците по Български език, История и География. Изключение правят учебниците в предучилищната група.

Молим Ви да ги запазите в добро състояние и в края на годината да ги върнете чисти и така, както вие бихте искали да ги получите, за да ги ползват и учениците след вас с удоволствие. Подвързвайте ги и не пишете в тях.

Моля, когато записвате дете в училище, във формуляра графа „УТОЧНЕНИЕ“ да упоменете за коя година записвате ученика- за текущата или за следващата.

 

[/well]

Молим най любезно да спазвате сроковете за плащане! При забавяне се начисляват лихви.

А преди да попълните формите за записване, отделете минута, за да се запознаете с училищния правилник  на Българско съботно училище "Звънче"


На посочения долу онлайн формуляр можете да запишете вашето дете в нашето училище, след което Ви молим най-любезно да заплатите административната такса от £30.00 (за едно дете) или £50.00 (за две и повече деца)  по банков път на сметката на нашето училище.

Като отправка напишете името на детето и първата буква от фамилното име, следвано от абревиатуратa AF (admin fees) пример: Mariya B AF (всичко на латиница)

Използването на кирилица е задължително при попълване на формата.

Изберете училище:

Трите имена на детето: (задължително)

Дата на раждане на детето:

Къде е родено (град и държава)

Родител / настойник:

Вашият Адрес:

Вашият Email (задължително и различен от abv.bg)

Вашият Телефон (задължително):

Здравословна информация (алергия, астма, диетични изисквания, други):

Контакт при спешни случаи, различен от този на родителя/настойника (име и телефон):


Разрешение за снимане на Вашето дете и публикуване на снимките му в интернет страницата на нашето училище:

Интереси, умения, постижения на Вашето дете:

В кой клас или група искате да бъде детето Ви:

Уточнение (записвате детето си за текущата учебна година или за следващата - отнася се САМО за деца, записани след 1 март на текущата учебна година) ,

Моля споделете всичко, което мислите, че ние трябва да знаем за Вашето дете: